08773 77393
Безплатна доставка за поръчки над 100лв.
0 продукта0.00лв.

Нямате артикули в количката.

Общи условия

Общи условия

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://petzone.bg (“Уеб сайтът” или „Интернет страницата“), който се управлява от “ЧАРМИН” ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: sales@petzone.bg.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “ЧАРМИН” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 207215203, със седалище и адрес на управление Република България, Столична община, област София-град, бул. Черни Връх № 170,  електронна поща: sales@petzone.bg и интернет страница: https://petzone.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта https://petzone.bg . Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е “ЧАРМИН” ЕООД

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://petzone.bg;

– лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика;

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://petzone.bg/kontakti/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификацията на Доставчика;

– Предмета на Общите условия;

– Характеристиките на уеб сайта;

– Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;

– Начин за поръчка на стоки;

– Цени и начин на плащане;

– Отказ от поръчка;

– Доставка;

– Отказ на доставка. Рекламации;

– Връщане на стока;

– Възстановяване на заплатена сума;

– Форсмажорни обстоятелства;

– Права и задължения на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Права на интелектуална собственост;

– Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: “ЧАРМИН” ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: Република България, Столична община, област София-град, бул. Черни Връх № 170

3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: 08773 77393, електронна поща: sales@petzone.bg.

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

– “ЧАРМИН” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 207215203

V. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02)940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.З, 4 и 6,

тел.: 02/980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

VI. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://petzone.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

3.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки, представляващи богат асортимент от внимателно подбрани хранителни продукти и аксесоари за животни като например сухи и консервирани храни, лакомства, дрехи, поводи и каишки, клетки и други. Освен това уеб сайтът позволява на Ползвателя възможност да закупи онлайн дадена стока, която желае, като за целта осъществи контакт с Доставчика посредством контактната форма на уеб сайта или използва изградената от Доставчика платформа за онлайн поръчки на уеб сайта.

4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки, както и направени отзиви от потребители, които вече са закупили, респективно използвали дадения продукт са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока. Именно в отделния профил на избраната от Ползвателя стока, последният има възможност да я добави в списък с избрани от него любими продукти, както и да избере количеството на дадения продукт, като самата поръчка се извършва посредством онлайн платформата, осигурена от Доставчика, изискваща от Ползвателя въвеждането на данни за доставката като имена, адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставяне.

4.3 Уеб сайтът предоставя и възможности на Ползвателите да се информират за най-новите тенденции и новини около продуктите за домашни любимци, което достига до Ползвателите под формата на статии и интервюта, поместени в отделен подраздел „Блог“ на настоящия уеб сайт.

4.4 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;

– Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;

– Информация за регистриране на потребителски профил и направата на поръчка посредством онлайн платформата на уеб сайта.

4.5 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта и/или електронния магазин Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта или на електронния магазин;
 • да регистрират потребителски профил;
 • да изчисляват стойността, добавят и премахват желаните от тях стоки в потребителската количка, намираща се в горния десен ъгъл на уеб сайта;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на Доставчика;
 • да извършват плащания на закупените от електронния магазин стоки;
 • да търсят в предвиденото за това поле на уеб сайта определени стоки;
 • да избират количеството на желаните от тях стоки;
 • да добавят избрани от тях стоки в специално създадения от Доставчика подраздел „любими продукти“;
 • да излагат свободно своите отзиви от даден продукт, който са закупили от Доставчика, стига да имат регистриран потребителски профил;
 • да разглеждат различните стоки, включително използвайки изградените от Доставчика бързи връзки препращащи както към най-новите продукти, така и към тези с промоционално намаление към определен момент;
 • да проверяват стойността на евентуалната доставка на избраните от тях стоки в потребителската количка, вземайки предвид даденото разстояние, необходимо за да бъде направена доставката;
 • да използват промоционални кодове за отстъпка на направена поръчка на желани стоки;
 • да осъществяват контакт с Доставчика посредством контактната форма на уеб сайта или използвайки наличните данни за неговия e-mail адрес или телефон, които също са предоставени на уеб сайта.

4.6 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

4.7 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлаганата в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Регистрация“, а от там и бутон „Направете от тук“ и да попълни вярно регистрационен формуляр, в който трябва да бъде въведен адреса на електронната поща на съответния Ползвател и избраната от него парола за достъп.

5.3 С потвърждаването на създаването на потребителски профил посредством бутона „Регистрация“, Ползвателят се съгласява с Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката относно бисквитките, същите които са предоставени на настоящия уеб сайт, и, с които Ползвателят може да се запознае.

5.4 След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, потребителският профил е създаден. Веднъж създаден, Ползвателят следва да детайлизира профила, използвайки съответните полета, където да въведе своите имена и адрес, които да послужат на Доставчика за осъществяване на доставката на избраните и поръчани от съответния Ползвател стоки.

5.5 Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща/потребителско име и парола. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

5.6 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

5.7 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията, а и след това лична информация, касаеща индивидуализацията на Ползвателя е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

5.8 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

5.9 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

IX. ПОРЪЧКА

6.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

6.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.

6.3 Поръчки от Ползватели с регистриран потребителски профил: За да направят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които имат регистриран потребителски профил е необходимо да влязат в потребителския си профил в подраздел „Вход/Регистрация“, да изберат стока/и, която желаят да закупят, да изберат необходимия брой и да натиснат бутона „Купи“. След това те следва да отидат в потребителската количка на уеб сайта и да потвърдят желаната поръчка чрез бутона „Приключване на поръчката“, респективно ако не влизат директно в самата количка – бутона „Поръчка“. Необходимо е освен това, ако даденият Ползвател, който е регистрирал потребителски профил, но не е въвел индивидуализираща за него информация, да я въведе при приключване на самата поръчка, като въведе необходимите данни – име, фамилия, имейл, телефонен номер, държава, град, пощенски код и адрес. След въвеждане на споменатите данни, то Ползвателят – купувач следва да натисне бутона „Поръчване“, като с това свое действие той се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.

6.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистиран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

6.5 Поръчки от Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил: За да напратят поръчка от електронния магазин, Ползватели, които нямат регистриран потребителски профил е необходимо директно да изберат стока/и, която желаят да закупят от електронния магазин, да изберат необходимия брой и да натиснат бутона „Купи“, след което да отидат в потребителската количка и да натискат бутона „Приключване на поръчката“, респективно ако не влизат директно в самата количка – бутона „Поръчка“. Необходимо е освен това да въведат следните данни, които са необходими на Доставчика за изпълнението на доставката, а именно: име, фамилия, имейл, телефонен номер, държава, град, пощенски код и адрес. След въвеждане на споменатите данни, то Ползвателят – купувач следва да натисне бутона „Поръчване“, като с това свое действие той се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.

6.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, размер и количество. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

6.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 48 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

X. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Цените на стоките предлагани за продажба на електронния магазин на Доставчика са посочени в лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

7.2 Плащането на поръчаните стоки може да бъде направено посредством наложен платеж или чрез банкова карта на БОРИКА, Visa или MasterCard.

7.3 Доставчикът няма достъп и не съхранява данни за банкови карти в своята система. Данните за картата се попълват на страница, предоставена от страна на Банката посредник на плащането и единствено Банката съхранява данните за банковата карта, с която е извършено плащането.

7.5 Плащането с наложен платеж се извършва в брой при получаване на стоката от куриер и важи само за доставки на територията на Република България.

XI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

8.1 Ползвателят има право да анулира направената от него и потвърдена от Доставчика поръчка само и единствено при изричното известяване на Доставчика за отказа на Ползвателя от поръчката чрез телефонно обаждане или чрез изпращане на уведомление по имейл до 2 часа след направата на поръчката.

8.2 Доставчикът има право да анулира вече направена поръчка на Ползвателя и без необходимост да го уведомява, в случай че последният отказва да заплати въпросната поръчка с наложен платеж повече от 2 пъти.

8.3 Направена поръчка се прекратява и в следните случаи :

 • при прекратяване и последваща ликвидация или несъстоятелност на една от страните;
 • при обективна невъзможност за изпълнение на поръчката на някоя от страните;
 • при предприети законови действия на държавни органи, насочени към дейността на Доставчика, в това число изземване на стоки, запечатване на обекти и други подобни.

XII. ДОСТАВКА

9.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка само за стоки, които се доставят на територията на Република България. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки в цял свят посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. Цената за доставка за стоки изпратени в Република България се изчислява спрямо тарифите на “Econt”. Цената на доставката варира между 5 и 25 лева. Стоката се изпраща с опция за преглед. Цените за доставка за отделните държави и региони може да бъдат намерени тук.

9.2 В случай, че доставката на поръчаната стока е извън границите на Европейския съюз е възможно да бъдат начислени вносни мита и такси, които се заплащат след като стоката достигне в съответната страна. Всякакви такива вносни мита и такси, а също така и такси, които се събират за оформяне на митническите документи, се заплащат от Ползвателя. Ползвателите е препоръчително да се информират предварително относно такива вносни мита и такси.

9.3 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат на територията на Република България, както следва:

– За поръчки, които са направени извън период на намаление на стоките доставката се извършва до 5 работни дни;

– За поръчки, които са направени в период на промоции или намаление на стоките доставката се извършва до 7 работни дни;

– За поръчки, които са направени през почивни дни (събота и неделя), официални празници на Република България, както и други приети за почивни дни с акт на Народно събрание, доставката се извършва до 7 работни дни.

9.4 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация. За поръчки извън България, срокът на доставка е  между 7 и 30 дни в зависимост от мястото, на което трябва да бъдат доставени стоките.

9.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.

9.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от седем дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като се ще уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.

9.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, тя се връчва на лица, които са открити на адреса или на лица, посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че Ползвателят не е намерен на посочения адрес, Доставчикът има право да анулира поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от седем дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. В този случай Доставчикът ще задържи заплатената от Ползвателя сума като компенсация за неизпълнението на договора от страна на Ползвателя. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

XIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКА И РЕКЛАМАЦИИ

10.1 Ползвателят се задължава да прегледа стоката и да откаже получаването ѝ в следните случаи, а именно:

– цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж;

– доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя;

– доставената стока е видимо повредена.

Ако Ползвателят откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Ползвателят се задължава да заплати всички куриерски разходи и такси за доставка и връщане на стоката на Доставчика. 

10.2 В случай, че доставената стока не съответства на поръчаната от Ползвателя, последният може да избере платената сума да му бъде възстановена или стоката да бъде заменена с действително поръчаната като в този случай Доставчикът ще поеме разходите за доставка.

10.3 В случай, че доставената стока е видимо повредена, Ползвателят може да избере една измежу следните възможности:

 • платената сума да му бъде възстановена при връщане на стоката;
 • стоката да бъде поправена за сметка на Доставчика в срок от един месец считано от предявяване на рекламацията;
 • да му бъде изпратена нова стока, като повредената стока следва да се върне на Доставчика;
 • да върне стоката, а Доставчикът да запази заплатената сума, за да може Ползвателят да се възползва от нея когато пожелае.

XIV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

11.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя – при договор за продажба. Връщане на стока извън посочения срок не се се приема от Доставчика.

11.2 Ползвателят е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката, придружени от всички прилежащи документи към нея. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

11.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

11.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в законния 14 дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка и в търговският вид в който са получени, тъй като в противен случай няма да бъдат приети от Доставчика.

11.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес: гр. София, бул. Черни Връх № 170, “Чармин” ЕООД, тел.: 08773 77393

11.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите, а именно:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга

– Поръчано на/получено на

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

11.7 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно 11.5 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр на sales@petzone.bg или на следния адрес: гр. София, бул. Черни Връх № 170, “Чармин” ЕООД, тел.: 08773 77393. В срок от 3 дни от получаването на попълнения от Ползвателя формуляр за упражняване правото на връщане, Доставчикът ще се свърже с Ползвателя, за да се уточнят за условията и реда на връщане на стоките.

11.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи и такси по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

12.1 В случай, че доставената стока не съответства с поръчаната от Ползвателя или доставената стока е видимо повредена и Ползвателят желае да му бъде възстановена заплатената сума, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума в 14-дневен срок от датата, на която Доставчикът е уведомен за намерението на Ползвателя да си получи сумата.

12.2 Когато сумата е била заплатена при наложен платеж, Ползвателят трябва да изпрати обратно до Доставчика стоката/стоките с наложен платеж по куриерска фирма. В този случай Доставчикът ще заплати на куриера и получи обратно нежеланата от Ползвателя стока/стоки, като след това куриерската организация ще се свърже с Ползвателя, за да му възстанови въпросната сума.

12.3 Ако Ползвателят е таксуван неправомерно или не получи продуктите, за които е заплатил с кредитна или дебитна карта, може да възстанови заплатената сума по картата, с която е направил плащането в десет дневен срок, считано от датата на плащането.

12.4 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XVI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

13.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XVII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

14.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

14.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

14.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

14.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока.

14.5 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

14.6 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

14.7 Ползвателят се задължава своевременно да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.

14.8 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта и всяко такова действие от негова страна се наказва по действащото законодателство на република България.

14.9 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта и всяко такова действие от негова страна се наказва по действащото законодателство на република България.

14.10 Ползвателят няма право да изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни и всяко такова действие от негова страна се наказва по действащото законодателство на република България.

14.11 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта и всяко такова действие от негова страна се наказва по действащото законодателство на република България.

14.12 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

14.13 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

14.14 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика и всяко такова действие от негова страна се наказва по действащото законодателство на република България. .

14.15 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

14.16 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

14.17 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

14.18 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

14.19 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XVIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

15.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

15.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги и съдържание0 в уеб сайта.

15.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

15.4 Доставчикът има право да анулира непотвърдени поръчки.

15.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.

15.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

15.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

 • при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
 • по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
 • в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.

15.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:

 • Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

15.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.

15.10 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока и да и да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената от него за покупка стока.

XIX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на: https://petzone.bg/privacy-policy-2/

XX. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

17.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

17.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение.  Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

17.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

17.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

17.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

17.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието публикувани на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на уеб сайта съдържание, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва  уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия за това, се носи от Ползвателя.

17.7 В случай, че Ползвателят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставки на поръчаната стока/и от куриерската фирма, Доставчикът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за Ползвателя от това. Доставчикът не носи отговорност и при забавяне на доставката на стоката/ите поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

17.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XXI. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

18.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

18.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

18.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

18.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

18.5 При констатиран проблем с онлайн покупка от страна на Ползвателя, последният има правото да подаде жалба срещу Доставчика, като използва за целта онлайн платформата за решаване на спорове, която е посочена в чл. 1, алинея 2 от настоящите Общи условия, като жалбата ще бъде разгледана от независим орган за решаване на спорове.

18.6 Доставчикът от своя страна също има право да подаде срещу даден Ползвател жалба онлайн, във връзка със стоки или услуги, закупени онлайн, като използва за целта споменатата платформата за онлайн решаване на спорове.

18.7 Страните по спора разполагат с 30 дневен срок за да намерят взаимно приемливо решение, което да удовлетворява и двете страни, като в противен случай спорът може да бъде пренасочен към други средства за правна защита, включително и пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

XXII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

19.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

19.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

19.3 Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

19.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

19.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

19.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на  уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

20.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

20.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

20.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

20.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

20.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата “Последна промяна” в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

20.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на sales@petzone.bg или на телефон 08773 77393